Politica de confidentialitate

SC Adrian SRL, este o societate înregistrată în mod corespunzător și care funcționează în conformitate cu legile din România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J05/243/1991, cod de înregistrare fiscală 66110, cu sediul social în Oradea, Bld. Dacia, nr. 58, bl. U2, parter, va respecta confidențialitatea și se angajează să o protejeze prin respectarea prezentei Politici de confidențialitate.

Prezenta Politică de confidențialitate descrie informațiile cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care le furnizați pe www.magazinuladrian.ro și modul în care aceste informații pot fi utilizate sau divulgate de noi.

Vă rugăm să citiți cu atenție cele ce urmează pentru a înțelege politicile și practicile noastre cu privire la informațiile dumneavoastră cu caracter personal și modul în care le vom trata.

Informațiile pe care le colectăm despre dumneavoastră

Colectăm mai multe tipuri de informații de la și despre utilizatorii Site-urilor noastre, inclusiv, de exemplu:
Nume și prenume, detalii de contact, înregistrări și copii ale corespondenței (inclusiv adrese de e-mail), în cazul în care ne contactați online.

Utilizarea informațiilor

Utilizăm informațiile pe care le colectăm despre dumneavoastră sau pe care ni le furnizați dumneavoastră, inclusiv informații cu caracter personal, în următoarele scopuri:

  • pentru a ne prezenta Site-urile și conținutul acestuia într-un mod adecvat și eficient pentru dumneavoastră și computerul dumneavoastră;
  • pentru a vă furniza informațiile pe care ni le solicitați;
  • pentru a vă informa despre noile noastre servicii și produse, sau despre modificările aduse acestora, inclusiv direct marketing;
  • securitatea și îmbunătățirea Site-urilor noastre.

Divulgarea informațiilor dumneavoastră

Putem divulga informațiile cu caracter personal pe care le obținem prin intermediul acestor Site-uri către terți pentru:

  • a respecta o hotărâre judecătorească sau altă obligație juridică
  • a executa sau a aplica Condițiile noastre de utilizare și alte acorduri;
  • a proteja drepturile și bunurile Companiei și a afiliaților acesteia. Aceasta include schimbul de informații în scopul protejării împotriva fraudei și al reducerii riscului de credit.

Orice transmitere de informații cu caracter personal implică asumarea din partea dumneavoastră.

Pentru a modifica sau sterge datele dvs. puteți depune o cerere, semnată și datată la următoarea adresă de email: magazinuladrian@yahoo.com

Durata stocării

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă de timp necesară pentru scopurile indicate în secțiunea „Utilizarea informațiilor”, dar nu mai mult de 5 ani. După ce datele nu vor mai fi necesare pentru aceste scopuri, urmează a fi sterse.

Sesizări cu privire la Confidențialitate

În măsura în care aveți orice îngrijorare cu privire la confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le procesăm, sau doriți să efectuați o reclamație legată de confidențialitate, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la magazinuladrian@yahoo.com.